Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1CE6

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.09.2023

 

 

Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ 

 

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация Разград

 

Служител

Длъжност

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

Михаил Тодоров

Главен секретар

чл.35, ал.1, т.1

Подадена пред

КПКОНПИ

Светлин Симеонов

Директор на

дирекция АПОФУС

чл.35, ал.1, т.1

Светлин Симеонов

Росица Добрева

Главен счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

Росица Добрева

Анелия Чутуркова

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Анелия Чутуркова

Николай Атанасов

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Николай Атанасов

Йоана Монева

Старши юрисконсулт

чл.35, ал.1, т.1

Йоана Монева

Христина Христова

Старши експерт

чл.35, ал.1, т.1

Христина Христова

Васка Николова

Старши експерт

чл.35, ал.1, т.1

Васка Фарфарова

Февзие Бейти

Старши експерт

чл.35, ал.1, т.1

Февзие Бейти

Мария Анастасова

Специалист

чл.35, ал.1, т.1

Мария Анастасова

Светослав Гюрецов

Младши експерт

чл.35, ал.1, т.1

Светослав Гюрецов 

Орхан Бедиханов

Директор на

дирекция АКРРДС

     чл. 35, ал.1, т.1  

Орхан Бедиханов

Красимир Великов

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Красимир Великов

Илияна  Иванова

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Илияна Иванова

Росица Русева

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Росица Русева

Акиф Хасан

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Акиф Хасан

Красимира Димитрова

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Красимира Димитрова

Антония Тодорова

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Антония Тодорова

Даниел Иванов

Главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

Даниел Иванов

Емел Ахмедова

Старши юрисконсулт

чл.35, ал.1, т.1

Емел Ахмедова

Светлана Неделчева

Юрисконсулт

чл.35, ал.1, т.1

Светлана Неделчева

Нурие Ахмедова

Главен специалист

чл.35, ал.1, т.1

Нурие Ахмедова

Юркие Шабан

Старши юрисконсулт

чл.35, ал.1, т.1

Юркие Шабан

Иван Ицков

Специалист

чл.35, ал.1, т.1

Иван Иванов

Садифе Ахмед

Старши специалист

чл.35, ал.1, т.1

Садифе Ахмед

Атанас Мичев

Старши специалист

чл.35, ал.1, т.1

Атанас Мичев

 

 

Забележка:

   1. Декларациите на служителите от Областна администрация Разград са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Разград и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

   2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

   3. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2018 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.

   4. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2019 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.

   5. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2020 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.

   6. Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок за 2021 г. - Няма лица, подали декларация извън законоустановения срок.